Overzicht Projecten

Een selectie uit de lopende en afgeronde projecten

Bekijk hieronder lopende en afgeronde projecten

Nieuwswijsheid!

Eén tot dusver ontbrekende centrale plek voor het zoeken en vinden van passend en verantwoord materiaal voor onderwijs over nieuwswijsheid. Het is ook de plek waar scholen de connectie kunnen zoeken en vinden met Nederlandse Nieuwsmedia.

Lees meer »

Literatuurmuseum: Back Street

Lezen stimuleert de taalontwikkeling en helpt jongeren om zelfstandig denkende en betrokken burgers te worden.
Het vergroot de sociale mobiliteit waardoor kansenongelijkheid gereduceerd wordt. Ook is literatuur bij uitstek een kunstvorm die op het gebied van diversiteit en onderling begrip een bijdrage levert.

Lees meer »

Cybersoek: School voor Ouders

Cybersoek is een laagdrempelige plek in de Indische Buurt, met dependances in Zuid en Zuidoost, waar buurtbewoners met de computer leren werken, persoonlijke, taal-, en werkvaardigheid opdoen, de mogelijkheden van het internet verkennen en elkaar ontmoeten.

Lees meer »

Verder kijken dan de vlog lang is

De Balie gelooft dat een open, pluriforme, democratische en rechtsstatelijke samenleving de beste samenleving is. Als aanloop naar een reeks van publieksprogramma’s ‘Verder kijken dan de vlog lang is wordt een pilot uitgevoerd.

Lees meer »

‘LerenDoenMaken’ wil landelijk bereik

Via de website ‘LerenDoenMaken’, worden jongeren digitaal vaardig en leren zij samenwerken, communiceren, problemen oplossen en kritisch te denken. Leerlingen (8 -14) kiezen opdrachten (autonomie) die passen bij hun niveau (meesterschap) en die betekenis heeft voor hen (zingeving).

Lees meer »