Overzicht Projecten

Een selectie uit de lopende en afgeronde projecten

Bekijk hieronder lopende en afgeronde projecten

Leer zelf online: eenvoudig positief nieuws

Een belangrijk onderdeel van maatschappelijke participatie is het lezen van nieuwsmedia. Veel mensen zijn hier afgehaakt tijdens de coronacrisis omdat het ze te veel stress oplevert of omdat de informatie onvoldoende toegankelijk voor ze was. Daarom maakt ‘leer zelf online’ begrijpelijk, beeldend en positief nieuws voor mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Lees meer »

Media opvoeding:hard nodig!

Home-Start organiseert in samenwerking met bureau Jeugd en Media drie Webinars. De Webinars zijn bedoeld voor vrijwilligers en ouders – met weinig digitale vaardigheden of – die niet weten wat passend is bij de leeftijd van hun kind.

Lees meer »

Debat Unie organiseert het National MBO debat

Mbo-studenten zijn ondervertegenwoordigd in de politiek, bij de stemopkomst bij verkiezingen en het maatschappelijke debat, ondanks dat er op dit moment 500.000 mbo-studenten zijn in Nederland en dat voor meer dan 40% van de werkenden middelbaar onderwijs als hoogst behaald onderwijsniveau geldt. Het Nationaal MBO-debat wil mbo-studenten de tools en het podium geven om hun stem te laten horen en daarmee hun politieke en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten

Lees meer »

Nieuwswijsheid!

Eén tot dusver ontbrekende centrale plek voor het zoeken en vinden van passend en verantwoord materiaal voor onderwijs over nieuwswijsheid. Het is ook de plek waar scholen de connectie kunnen zoeken en vinden met Nederlandse Nieuwsmedia.

Lees meer »