Subsidievoorwaarden

Subsidievoorwaarden GO Fonds

Het GO Fonds wil (innovatieve) initiatieven en projecten ondersteunen en (mede)financieren die bijdragen aan het vergroten van het kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving. Toegang tot (digitale) informatie is essentieel: iedereen moet kunnen meedoen! Wij willen stimuleren dat informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk wordt en vooral dat de vaardigheden om ermee te kunnen omgaan worden vergroot.

1. Welke projectvoorstellen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het GO Fonds?

 • Voorstellen die passen binnen de missie en visie van het GO Fonds.
 • Voorstellen met een projectplan met daarin tenminste een motivatie en toekomstvisie, resultaat, planning, besturing, een realistische begroting met dekkingsplan, pr en marketingplan.
 • Het project is in omvang en tijdsduur afgebakend en is nog niet gestart.
 • Het project start uiterlijk binnen zes maanden na de toekenning.
 • De aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.) en/of is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uitsluitend projecten binnen het Nederlands taalgebied.
 • Volledigheid van de aanvraag conform het aanvraagformulier.

 

2. Bij de weging van de aanvragen en de hoogte van de bijdrage spelen de volgende criteria een belangrijke rol:

 • De mate waarin het project bijdraagt aan het realiseren van de missie en visie van het GO Fonds.
 • Oplevering van een concreet eindproduct.
 • De reikwijdte van het verwachte effect (bereik).
 • Het effect: niet alleen de effecten op de korte termijn maar ook de effecten voor aanvragende organisatie en/of anderen op de lange termijn.
 • Het is innovatief c.q. het is gericht op samenwerking waarbij bestaande initiatieven worden gebundeld en verder geïmplementeerd.

 

3. Het GO Fonds geeft in principe geen ondersteuning aan:

 • Organisaties met een commerciële doelstelling.
 • Organisaties of projecten met een uitgesproken politieke of religieuze doelstelling.
 • Exploitatie van gebouwen en/of de inrichting daarvan.
 • Organisaties die een bijdrage aanvragen voor hun reguliere exploitatie.
 • Projecten waarvan de uitvoering al is gestart.

 

4. Financieel:

 • Het GO Fonds bepaalt de hoogte van de bijdrage op basis van de aanvraag.
 • In principe keert het GO fonds 75% van het toegekende bedrag uit als voorschot bij de feitelijke start van het project.
 • De hoogte van de definitieve toekenning wordt vastgesteld op basis van een verifieerbare inhoudelijke evaluatie en financiële projectverantwoording na afloop van het project waarna de resterende 25% uitgekeerd c.q. het resterende bedrag conform de definitieve toekenning.
 • Het GO Fonds is niet BTW-plichtig, eventuele afdracht van BTW komt voor rekening van de aanvrager.

 

5. Gebruik logo GO Fonds en promotie:

 • Het logo van het GO Fonds dient gebruikt te worden in alle uitingen over het project w.o. de website.
 • Desgevraagd het leveren van een bijdrage aan publicitaire uitingen van het GO fonds.

 

6. Besluit van het GO Fonds:

 • De uitspraak van het bestuur is bindend. Over een eventuele afwijzende beslissing van het bestuur wordt niet gecorrespondeerd.