Over ons

Wij beoordelen de aanvragen met zorg en overtuiging

Onze Organisatie

Met de opbrengst van de verkoop van Stichting Gemeenschappelijke Opleidingen (GO) is op 10 augustus 2009 het GO Fonds gevormd. Wij hebben veel initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening gesteund. Terwijl de techniek zich in een hoog tempo ontwikkelt en digitalisering steeds meer de norm is, ontvingen we nog veel (te) eenvoudige digitaliseringaanvragen. Daarom hebben we in 2020 onze focus verlegd.

Wij vinden dat mensen moeten kunnen meedoen in onze samenleving maar zien ook dat nog lang niet iedereen hierin mee kan. Daarom ondersteunen we projecten die op een innovatieve manier de toegang tot onze informatiesamenleving vergroten. Denk aan initiatieven waarbij educatie, informatievoorziening en -technologie worden ingezet om bestaande barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen.

Als mensen kunnen meedoen aan de samenleving kunnen zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welvaart en welzijn. In de digitale samenleving is de kloof tussen geletterden en laaggeletterden (te) groot. Mensen kunnen alleen meedoen in de samenleving als informatie begrijpelijk, veilig en toegankelijk wordt aangeboden en daarom willen we initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de deelname aan de informatiesamenleving. Wij kijken uit naar projecten, die o.a.

  • op een speelse, laagdrempelige manier grote groepen mensen bereiken
  • een duidelijk te benoemen maatschappelijke impact hebben
  • een groot bereik en resultaat hebben
  • als voorbeeldfunctie kunnen dienen en daardoor een groot bereik hebben
  • de deelname van kansarme jongeren vergroten

 

Het bestuur

Drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé

Voorzitter

plv. secretaris-generaal
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

B.R. (Rob) Klaverstijn

Secretaris

voorheen Senior adviseur Eenheid Informatiestrategie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dr. P.J. (Perry) Moree

Penningmeester

Directeur – bestuurder
ZB | Bibliotheek van Zeeland

P.G. (Peter) Becker MA

Bestuurslid

Programmamanager onderwijs voor professionals, Docent opleiding Data Science & Artificial Intelligence Haagse Hogeschool, pannellid accreditaties HBO

L.M. (Larissa) Zegveld

Bestuurslid

Directeur Kennisnet

Drs. W.A.J.M. (Wilma) Willems MIM

Bestuursadviseur