Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving

Toegang tot informatie is essentieel voor iedereen

Insturen steeds tot tien werkdagen vóór een
bestuursvergadering. 

22 februari

11 mei

20 juli

21 september

6 december

Het GO Fonds is een vermogensfonds met een beperkt vermogen.

In beginsel vormt het rendement – met de mogelijkheid van extra bestedingen – de basis voor de te verstrekken subsidies.

FAQ

Kan ik bij het GO Fonds ook terecht voor digitaliseringsprojecten?

In beginsel niet.

GO Fonds projecten

Leer zelf online: eenvoudig positief nieuws

Een belangrijk onderdeel van maatschappelijke participatie is het lezen van nieuwsmedia. Veel mensen zijn hier afgehaakt tijdens de coronacrisis omdat het ze te veel stress oplevert of omdat de informatie onvoldoende toegankelijk voor ze was. Daarom maakt ‘leer zelf online’ begrijpelijk, beeldend en positief nieuws voor mensen die een zetje kunnen gebruiken.

Lees meer »

Media opvoeding:hard nodig!

Home-Start organiseert in samenwerking met bureau Jeugd en Media drie Webinars. De Webinars zijn bedoeld voor vrijwilligers en ouders – met weinig digitale vaardigheden of – die niet weten wat passend is bij de leeftijd van hun kind.

Lees meer »