Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving

Toegang tot informatie is essentieel voor iedereen

Insturen steeds tot tien werkdagen vóór een
bestuursvergadering. 

22 februari

11 mei

12 juli

21 september

6 december

Het GO Fonds is een vermogensfonds met een beperkt vermogen.

In beginsel vormt het rendement – met de mogelijkheid van extra bestedingen – de basis voor de te verstrekken subsidies.

GO Fonds projecten

Mediawijsheid op tenminste 1100 basisscholen

Hoe leren basisschoolkinderen om valse en echte beelden van elkaar te onderscheiden?
Beeldbegrip is een samenwerking van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid, de bibliotheek Rotterdam, Werkmetverkerk en de CED-Groep. Via De Vreedzame School worden 1100 scholen bereikt.

Lees meer »

Literatuurmuseum: Back Street

Lezen stimuleert de taalontwikkeling en helpt jongeren om zelfstandig denkende en betrokken burgers te worden.
Het vergroot de sociale mobiliteit waardoor kansenongelijkheid gereduceerd wordt. Ook is literatuur bij uitstek een kunstvorm die op het gebied van diversiteit en onderling begrip een bijdrage levert.

Lees meer »

Cybersoek: School voor Ouders

Cybersoek is een laagdrempelige plek in de Indische Buurt, met dependances in Zuid en Zuidoost, waar buurtbewoners met de computer leren werken, persoonlijke, taal-, en werkvaardigheid opdoen, de mogelijkheden van het internet verkennen en elkaar ontmoeten.

Lees meer »