Missie & Visie

Onze missie en visie ontwikkelen mee met de ontwikkelingen in de samenleving

Onze missie en visie

Missie

Toegang tot informatie is essentieel voor iedereen. Daarom ondersteunt het GO Fonds initiatieven en projecten die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving. Op deze manier wil het GO Fonds bijdragen aan begrijpelijke, veilige, duurzame, toegankelijke informatie en vooral aan de ontwikkeling van vaardigheden om ermee om te gaan.

Visie

Het GO Fonds wil haar doelen bereiken door het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten, waarbij educatie, informatievoorziening en -technologie worden ingezet om barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen. Het GO Fonds richt zich nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Gelet op de ontstaansgeschiedenis van het GO Fonds zijn initiatieven die leiden tot verbreding en vernieuwing van de bibliotheekfunctie bijzonder welkom.

GO Fonds opgenomen in vakblad OD:


Elke inwoner moet mee kunnen doen

Interview

Voorzitter Stichting GO Fonds Gerdine Keijzer-Baldé: ‘Onze nieuwe koers draait om participatie’

Praktijk

Spaces-Run-Archive: met een nomadisch archief de wereld over

Interview

Directeur Stichting Digisterker Piet Boekhoudt: ‘Nederlanders moeten digisterker worden’