Aanvragen

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand hebt:

– Uittreksel KVK
– Projectplan
– Motivatiebrief
– Bankafschrift *

Aanvraagformulier

Via onze website stuurt u het ingevulde formulier digitaal naar ons toe. Aanvragen die 10 werkdagen voor een bestuursvergadering zijn ontvangen worden de eerstvolgende bestuursvergadering beoordeeld. 

Het GO Fonds is een vermogensfonds met een beperkt vermogen. In beginsel vormt  het rendement –  met de mogelijkheid van extra bestedingen –  de basis voor de te verstrekken subsidies. 

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand hebt:

– Uittreksel KVK
– Projectplan
– Motivatiebrief
– Bankafschrift *

* (zichtbaar tenaamstelling en bankrekening nummer)

Bekijk voor het insturen van het aanvraag formulier
de subsidievoorwaardenAls laatste hebben we nog één vraag waar we graag uw antwoord op zouden ontvangen.

* Indien ‘ja’ projectkosten exclusief BTW invullen.