Media opvoeding:hard nodig!

Home-Start organiseert in samenwerking met bureau Jeugd en Media drie Webinars. De Webinars zijn bedoeld voor vrijwilligers en ouders – met weinig digitale vaardigheden of – die niet weten wat passend is bij de leeftijd van hun kind. Deze Webinars vergroten de participatie van gezinnen in de samenleving. Opvoeders zijn beter in staat om mee te doen. Vrijwilligers krijgen handvaten om ouders tips en adviezen te geven. Doelgroep: alle gezinnen die in Nederland gebruik maken van Home-Start (3500), alsook vrijwilligers (3000) en co├Ârdinatoren (150) die verbonden zijn aan deze gezinnen, kunnen deelnemen aan deze Webinars. De ouders/ opvoeders die gebruik maken van Home-Start zijn veelal ouders met een klein sociaal netwerk, een groot percentage heeft moeite met de Nederlandse taal en daardoor is het voor hen moeilijk om mee te komen in de samenleving, op scholen en elders. Ouders kennen vaak onvoldoende de weg in de (digitale) Nederlandse samenleving. En dat heeft ook gevolgen voor de integratie en ontwikkeling van kinderen. https://www.home-start.nl/