Nieuwswijsheid!

De stichtingen #UseTheNews en de CED-Groep ontwikkelen het #UseTheNews Portaal voor leraren en scholen: één tot dusver ontbrekende centrale plek voor het zoeken en vinden van passend en verantwoord materiaal voor onderwijs over nieuwswijsheid. Het is ook de plek waar scholen de connectie kunnen zoeken en vinden met Nederlandse Nieuwsmedia. Daarnaast kunnen in de  ‘Journalist in de Klas’ journalisten en leerlingen elkaar ontmoeten en van elkaar leren over het maken van nieuwsberichten en de beleving hiervan. Met dit project krijgen scholen en leerkrachten hulp bij het vormgeven van nieuwswijsheid in de klas.