Mediawijsheid op tenminste 1100 basisscholen

Hoe leren basisschoolkinderen om valse en echte beelden van elkaar te onderscheiden?
Beeldbegrip richt zich op actief burgerschap en het opheffen van barrières voor deelname aan de informatiesamenleving.
Het onderwijs heeft zijn handen vol aan het ‘beeldenbombardement’ dat dagelijks ongefilterd op de scholieren afkomt.
Beeldbegrip, ordent de bestaande aanpakken, ontwikkelt door en wordt daarmee onderdeel van Mediawijsheid.
Vertrekpunt zijn kritische vragen die de aandacht voor mediawijsheid rechtvaardigen.
Beeldbegrip is een samenwerking van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid, de bibliotheek Rotterdam, Werkmetverkerk en de CED-Groep. Via De Vreedzame School worden 1100 scholen bereikt.