Overzicht Projecten

Een selectie uit de lopende en afgeronde projecten

Bekijk hieronder lopende en afgeronde projecten

Pixel People

Met Pixel People ontwikkelen wij een ‘Experience’ waarin onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld.

Lees meer »