Overzicht Projecten

Een selectie uit de lopende en afgeronde projecten

Bekijk hieronder lopende en afgeronde projecten

Is biodiversiteitsverlies een ramp?

Op een frisse en toegankelijke manier probeer ik, als volksfilosoof en hoogleraar publiek begrip van wetenschap, filosofie en wetenschap zó uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen en er aan mee kan doen.

Lees meer »

Pixel People

Met Pixel People ontwikkelen wij een ‘Experience’ waarin onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld.

Lees meer »