Makers over de vloer

Drie creatieve makers uit diverse disciplines gaan in een open werkplaats aan de slag met het omvangrijke archief van Beeld en Geluid. Zij scheppen alle drie in één week een nieuw werk uit het rijke diverse materiaal van het archief. Zij worden daarin vakkundig begeleid door specialisten van Beeld en Geluid op het gebied van de collectie, auteursrecht en de mediahistorie. ‘Makers over de vloer’ maakt de collectie van het instituut Beeld en Geluid zichtbaarder en toegankelijker voor zowel creatieve makers als voor het algemeen publiek en stimuleert een creatieve, innovatieve manier van werken met archiefmateriaal. Het levert nieuwe inzichten op, op het gebied van (her)gebruik van grote hoeveelheden gedigitaliseerd of zogeheten born digital erfgoed – materiaal waarop veelal auteursrechten berusten. Het publiek leert ook over de (on)mogelijkheden van het gebruik van archiefmateriaal. Tenslotte draagt het project bij aan mediawijsheid van bezoekers. Zij worden bewust van het gegeven dat media natuurlijk altijd een “construct” zijn en zo leren zij over de maakbaarheid van media. https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/agenda/makers-over-de-vloer