Open up: regionaal erfgoed digitaal beschikbaar via Wikimedia

Ervaringen tonen aan dat Wikimedia een zeer geschikt platform is voor regionale erfgoedinstellingen om hun collecties meer zichtbaar te maken omdat het flexibel is en instellingen op veel verschillende manieren en op eigen tempo kunnen deelnemen.

In dit vervolgproject willen we de kennis, leermiddelen en online content die voortkomen uit het pilotproject ‘Een Wikipedian in Residence in Gelderland’ testen bij een nieuwe groep erfgoedinstellingen, historische verenigingen en erfgoedkoepelorganisaties.

De doelen van dit project zijn:
1) de eerder opgedane kennis over Wikimedia verder verspreiden en bestendigen bij de erfgoedinstellingen
2) het aantal instellingen dat collecties deelt via Wikimedia vergroten en
3) de regionale online content op Wikimedia vermeerderen en verbeteren.

We doen dit door het opzetten van een centraal toegankelijk kennisplatform, een online leermethode voor erfgoedinstellingen en het organiseren van workshops en trainingen. Het Gelderse erfgoed wordt via Wikimedia nationaal- en internationaal beter zichtbaar en door het vertalen van content krijgt het regionale erfgoed de kans om internationaal toegankelijk te zijn. https://erfgoedgelderland.nl/wat-doen-we/symposium-open-up-wikimedia-en-erfgoed/