Mokum Maakcoalitie: trainingprogramma voor vakdocenten

Een trainingsprogramma voor vakdocenten rondom digitale, techn(olog)ische en creatieve vaardigheden. Door deze training kunnen vakdocenten van lessenreeksen op basisscholen in de ontwikkelbuurten van Amsterdam verzorgen.

Met onze partners binnen de Mokum Maakcoalitie organiseren we twee trainingsprogramma’s om de vakdocenten klaar te maken voor het uitvoeren van workshops op het gebied van o.a. digitale media, technologie, wetenschap en programmeren, digitaal burgerschap en computational thinking.

Na de training gaan deze vakdocenten aan de slag op diverse basisscholen in de ontwikkelbuurten van Amsterdam waar deze lessen het hardst nodig zijn. Doel: zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de steeds meer gedigitaliseerde samenleving en dat niemand achterblijft. We willen hen de kans geven om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven en hun talenten te ontplooien en te blijven leren.