Leer zelf online: eenvoudig positief nieuws

Een belangrijk onderdeel van maatschappelijke participatie is het lezen van nieuwsmedia. Veel mensen zijn hier afgehaakt tijdens de coronacrisis omdat het ze te veel stress oplevert of omdat de informatie onvoldoende toegankelijk voor ze was. Daarom maakt ‘leer zelf online’ begrijpelijk, beeldend en positief nieuws voor mensen die een zetje kunnen gebruiken.  In Nederland zijn circa drie miljoen mensen bij wie actief deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend is en of bij wie risico op maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting bestaat. Om diverse redenen mijden zij nieuws of is het voor hen niet goed mogelijk om begrijpelijk nieuws te vinden. ‘Zelf leren online’ weet dat zij deze mensen meer positief nieuws kunnen laten consumeren en dat, dat goed is voor hun zelfbeeld, het onderhouden van sociale contacten, hun algehele welbevinden en uiteindelijk zelfs hun gezondheid. We willen daarom een slimme, positieve en begrijpelijke nieuwsvoorziening inbouwen in ons bestaande netwerk. https://www.leerzelfonline.nl/actueel/219/eenvoudig-en-positief-nieuws.html