Tag the picture

De fotocollectie Nederlands-Indië en Indonesië van het Nationaal Museum van Wereldculturen (hierna te noemen NMVW) omvat meer dan 470.000 foto’s. Deze collectie vormt een getuigenis van onze gedeelde koloniale geschiedenis maar is uiterst summier ontsloten en daardoor beperkt toegankelijk. Met het project Datagestuurd Ontdekken ontwikkelt het museum een platform waarop vrijwilligers deze fotocollectie helpen ontsluiten. Zowel de maatschappelijke aandacht voor ons koloniale verleden als het huidige niveau van ontsluiting en metadatering dragen bij tot urgentie.
https://www.wereldmuseum.nl/nl/zien-en-doen-in-het-wereldmuseum/tentoonstellingen/dossier-indie/fotografie