Nationaal MBO-Debat 2023: versterking van burgerschapsvaardigheden

Via debat versterken studenten vaardigheden die essentieel zijn voor een sterke democratie in de eenentwintigste eeuw. Zij leren zich te verplaatsen in verschillende standpunten, goed naar elkaar te luisteren en kritisch na te denken. Dat stimuleert het vrije debat en helpt tevens jongeren nieuws en nepnieuws van elkaar te leren onderscheiden.

Studenten gaan met elkaar in debat over ethische, maatschappelijke en politieke kwesties. Het debat zal in het teken staan van actuele politieke vraagstukken, zoals de dilemma’s rondom de digitaliserende samenleving, en worden begeleid door politieke jongerenorganisaties en de net gekozen Statenleden. Zo leren de studenten tevens over de vraagstukken in de provincies in te spelen en wordt de drempel verlaagd om voor toekomstige verkiezingen te gaan stemmen.