Literatuurmuseum: Back Street

Lezen stimuleert de taalontwikkeling en helpt jongeren om zelfstandig denkende en betrokken burgers te worden.

Het vergroot de sociale mobiliteit waardoor kansenongelijkheid gereduceerd wordt. Ook is literatuur bij uitstek een kunstvorm die op het gebied van diversiteit en onderling begrip een bijdrage levert. Door te lezen ervaren jongeren andere culturen en gezichtspunten.

Het laat je kennis maken met jezelf, inspireert en zet je aan tot denken. Het doel van het project Back Street is de verhoging van leesmotivatie via tien te ontwikkelen spellen die in samenhang functioneren.