Een gezicht voor de bewoners van het Oude Mannen – en VrouwenHuis (OMVH)

In 1955 bracht de Evangelisch-Lutherse Gemeente de archieven van de diaconale instellingen van de gemeente over naar het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam. Hieronder zaten ook de archieven van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (OMVH) die in gebouw Wittenberg gevestigd waren. In 2022 bestaat gebouw Wittenberg 250 jaar. Naar aanleiding hiervan wil het museum de archieven van het OMVH laten bewerken om op die manier de tot nu toe bewaarde archieven in hun geheel toegankelijk te maken voor het publiek. Het GO fonds steunt de jubileumuitgave van dit project. http://www.luthermuseum.nl/