‘De Archief Challenge’, Stadsarchief Amsterdam

Een interactief spel geïnspireerd op de populaire escape games waarbij samenwerking, communicatie en creativiteit centraal staan. Wat willen de kinderen bewaren voor de toekomst en hoe pakken ze dit aan? Tijdens het spel gaan ze op zoek naar de ’tools’ die ze daarvoor nodig hebben  en de onderbouwing van hun keuzes. Het spel is bestemd voor alle Amsterdamse basisscholen. Via de Challenge raken kinderen vertrouwd met wat er komt kijken bij het selecteren, bewaren en ontsluiten van informatie. De leerlingen benaderen erfgoed in een open gesprek vanuit hun eigen belevingswereld, met respect voor elkaars waarden en normen. Zo komen ze gezamenlijk tot een visie op wat erfgoed voor hen betekent.  De leerlingen hebben tijdens het spel een eigen verantwoordelijkheid, vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan het gevoel dat iedereen mee kan doen, iedereen erbij hoort.