Agenda

21 december 2021

Bestuursvergadering
Afbeelding pagina subsidie voorwaarden
Subsidie voorwaarden
De Stichting GO Fonds heeft als doelstelling het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en projecten op het terrein van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. Wij proberen dit onder meer te bereiken door het (mede)financieren van initiatieven en projecten op dit vakgebied.
Alleen volledig ingevulde aanvragen, die zijn ingediend via onze website, zullen in behandeling worden genomen.


Welke projectvoorstellen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het GO FONDS?
 • Er is een helder projectplan, een realistische begroting met dekkingsplan en alle bijlagen zijn aangeleverd.
 • Projecten die gericht zijn op verbinden, innoveren en professionaliseren van het vak en/of de beroepsgroep.
 • Projecten waarin talentontwikkeling een rol speelt.
 • Projecten die in omvang en tijdsduur afgebakend zijn.
 • Er zit een tijdvak van maximaal 6 maanden tussen het moment van aanvragen en de realisatie van het project.
 • De aanvrager kan helder aangeven wanneer het project voor hem een succes is.
 • De aanvrager is bij voorkeur een rechtspersoon (stichting, vereniging etc.), maar ook natuurlijke personen (studenten, starters) kunnen een aanvraag indienen.
 • Wij kijken niet alleen naar de effecten op de korte termijn, maar ook naar de effecten voor uzelf en/of anderen op de lange termijn. Een heldere toekomstvisie vinden wij daarom zeer belangrijk.
Bij de weging van de aanvragen spelen de volgende criteria voor ons een belangrijke rol:
 • Er wordt een concreet eindproduct opgeleverd.
 • Het is een innovatief project.
 • Samenwerking met andere vakgebieden wordt gestimuleerd.
Het GO Fonds geeft in principe geen ondersteuning aan:
 • Organisaties die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te financieren.
 • Organisaties of projecten met een uitgesproken politieke of religieuze doelstelling.
 • Exploitatie van gebouwen en/of de inrichting daarvan.

strict xHTML & CSS