Agenda

21 december 2021

Bestuursvergadering
Afbeelding pagina missie en visie
Missie en Visie
Onze missie

Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan het vergroten van participatie in de informatiesamenleving, omdat toegang tot informatie essentieel is voor iedereen.
Het GO Fonds wil eraan bijdragen dat informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk is en dat iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen ermee om te gaan.

Onze visie

Wij willen deze doelen bereiken door het financieel ondersteunen van initiatieven, waarbij educatie, informatievoorziening en -technologie worden ingezet om bestaande barrières voor deelname aan de informatiesamenleving op te heffen.
Het GO Fonds richt zich daarbij nadrukkelijk op not-for-profit initiatieven. Gelet op de ontstaansgeschiedenis van GO Fonds zijn initiatieven die leiden tot verbreding en vernieuwing van de bibliotheekfunctie bijzonder welkom.

Den Haag, 25 februari 2020

strict xHTML & CSS